Prijzen en financiele bijdragen

Wij hebben geen leden, en de kosten moeten wel betaald worden. Daarom moeten we geld in rekening brengen voor onze activiteiten.

Wanneer de prijs een belemmering voor je zou zijn om deel te nemen, zend dan een email. Spiritualiteit moet toegankelijk zijn voor iedereen. email

Daar staat tegenover dat, als je het je kunt veroorloven, het erg prettig zou zijn als je iets meer zou betalen. Als je dat wilt, ga dan naar donaties.

Prijzen

Diensten 10 euro per keer

naar inschrijfformulier

HaMakor_ster

Annuleringvoorwaarden
De volgende percentages gelden bij annulering
->  6 weken                       100% retour
6 weken -> 3 weken        50% retour
3 weken -> 1 week          25% retour
1 week of korter              geen restitutie
Bedragen beneden de 25 euro worden niet gerestitueerd.
Bij annulering zijn 25 euro administratiekosten verschuldigd of  de kosten van de activiteit als deze lager zijn.