Boekwinkel

Joods worden in Nederland

Mensen die tot het Jodendom zijn overgegaan voelden dit vaak niet als een vrije keuze, maar als een innerlijke noodzaak. Sommigen hadden zich hun hele leven al Joods gevoeld. Sommigen hadden zich altijd verdwaald of misplaatst gevoeld totdat zij bij het Jodendom uitkwamen. Sommigen hadden zich hun hele leven al in Jodendom verdiept. Sommigen hadden spirituele ervaringen die hen bij het Jodendom brachten. Sommigen wilden hun kinderen Joods kunnen opvoeden. Voor de meerderheid was de overgang tot het Jodendom een bevestiging van wat ze al waren, en niet een transformatie naar een andere identiteit. Maar iemand kan zich nog zo Joods voelen, daarmee is hij nog niet formeel Joods.

In dit boek vertellen twintig mensen hun verhaal hoe hun proces van Joods worden verlopen is, en hoe zij dat beleefd hebben. Velen moesten obstakels en tegenwerking overwinnen om Joods te kunnen worden. Velen ondervonden hulp op hun pad. Velen hadden ontroerende en spirituele ervaringen. Velen vonden uiteindelijk hun bestemming.

Uitgegeven bij Amphora Books. Prijs: 22,50 euro. Hier te bestellen.

Zie ook de bespreking  Joods worden in Nederland – Trouw

en in het NIW : NIW 30 5781 De Joodse vonk0001

 

     

Werken met het enneagram is een boek van Hannah Nathans, uitgegeven bij Scriptum. ISBN 9789055941766

Het enneagram is een eeuwenoud psychospiritueel systeem van 9 persoonlijkheidstypen dat tot de archetypische kennis van de mensheid behoort. Het is mede gebaseerd op de kabbalistische levensboom.

Inzicht in ons eigen enneagramtype helpt ons ons zelfmanagement te verbeteren en een hogere graad van persoonlijk meesterschap te bereiken, en legt de basis voor spirituele ontwikkeling. Inzicht in ons eigen enneagramtype en dat van anderen helpt ons de communicatie met familie en andere persoonlijke relaties te verbeteren, en  de effectiviteit van onze samenwerking met teamleden, medewerkers, collega’s of klanten te vergroten.
Doordat wij een beter inzicht krijgen in wat mensen drijft neemt onze sociale intelligentie toe. Daardoor zijn we beter in staat te begrijpen hoe anderen een situatie interpreteren, kunnen we rekening houden met hun gevoeligheden, en slagen we er in het beste in mensen naar boven halen. Als professionals kunnen wij met kennis van het enneagram nauwkeuriger en effectiever intervenieren.
Het onderscheidende van dit boek is dat niet wordt uitgegaan van de stereotype beelden die soms over de enneatypen bestaan. Uitgangspunt blijft dat ieder individu een individu is. Ieder enneagramtype kent een groot aantal variaties. De typen zijn niet statisch, ieder type kent een karakteristiek ontwikkelingspatroon. In dit boek worden interventies, oefeningen, oefenthema’s en ontwikkelingswegen voor de verschillende typen aangereikt op drie niveaus van leren. In essentie is het enneagram een transformatiemodel. Tevens wordt de link gelegd tussen het enneagram en de kabbalistische levensboom waarop het enneagram gebaseerd is.

Prijs: 24,90 euro. Actieprijs 12,50 euro. Klik hier

Verzendkosten 6,95 euro