Minyan HaMa

torah

Minyan HaMakor, opgericht en geleid door rabbijn Hannah Nathans, houdt maandelijks diensten en Shabbathvieringen. Wij streven naar diensten die spiritueel geinspireerd zijn. Bijeenkomsten bestaan uit een dienst, het samen genieten van een potluck maaltijd in shabbath sfeer, en het bestuderen van een tekst met een spiritueel perspectief, of het beoefenen van een Joodse spirituele praktijk. We zingen veel.

Minyan HaMakor is een Jewish Renewal minyan. Jewish Renewal wil spiritualiteit in het Jodendom vernieuwen en toepassen, en krijgt haar inspiratie uit de Joodse mystieke en Chassidische traditie. Onze grote inspirator was en is rabbi Zalman Schachter Shalomi, moge zijn herinnering tot zegen zijn. Zijn gedachtengoed is in veel boeken beschreven.

Onze diensten kunnen verschillende vormen hebben. De hartverwarmende Joodse liturgie met al zijn eeuwenoude wijsheid blijft leidend. Daarbinnen maken we gebruik van traditionele praktijken als davvenen, mediteren, en chanten. We willen in een dienst ons hart openen, de geest tot rust brengen, en ruimte maken om de stem van het goddelijke in ons te horen. We streven er naar steeds opnieuw te vernieuwen en te transformeren: chadesh jamenu kekedem, vernieuw onze dagen zoals weleer. Het belangrijkste is het vernieuwen van onze kavvana, de intentie waarmee we bidden en zingen. De studie van Chassidische en Kabbalistische bronnen maakt deel uit van onze praktijk.

Jewish Renewal is een neochassidische beweging. Zij koestert een persoonlijke relatie met het goddelijke en erkent tegelijkertijd het universele en alomvattende karakter daarvan, zoals samengevat in de Chassidische principes Ein od milevado, er is niets anders dan G’d, leit atar panoei mine, er is geen plaats zonder G’d, en Melo kol ha-aretz kevodo, de hele wereld is gevuld met G’ds glorie.

Jewish Renewal is geen denominatie. Deelnemers komen uit alle Joodse stromingen, en ook niet kerkelijk gebonden Joden nemen deel. Gemeenschappelijk is hetzelfde verlangen spiritualiteit in het Jodendom te ervaren en te ontwikkelen, en deel te maken van ons hele leven. Iedereen met een Joodse achtergrond, met zijn/haar eventuele partner,  is welkom, en zij die oprecht verkennen of het spirituele Jodendom de weg van hun ziel is. Anderen zijn welkom om incidenteel onze gast te zijn.  Jewish Renewal is volledig egalitair.

Minyan HaMakor is aangesloten bij Aleph Network, de wereldwijde organisatie van Jewish Renewal.

We komen bijeen in het centrum van het land. Wij hebben geen gebouw. Onze diensten vinden plaats op verschillende lokaties. Wij publiceren de plaats van onze diensten niet op openbare media. Als je je aanmeldt voor een dienst ontvang je info over de locatie van die dienst.

eerstvolgende dienst

SAMSUNG CAMERA PICTURES

dienst in het park

SAMSUNG CAMERA PICTURES

dienst in het park

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Kalla Jewish Spirituality 2015 Kabbalat Shabbath servic

DSC01517

HaMakor_ster