Reis naar de schatten van de Ba’al Shem Tov

      

 

Onze reis vindt plaats in Oekraine. We maken een fysieke reis langs de plaatsen waar Chassidische rabbijnen leefden en werkten, en een innerlijke reis, waarin we hun gedachtengoed verwerken en er lering uit trekken voor ons eigen leven.

We zullen synagoges en andere gebouwen, mikwe’s en de graven van de rebbe’s bezoeken, en lopen, zingen en mediteren in de bossen waar de Chassidische rabbijnen liepen, zongen en mediteerden. We zullen ons verdiepen in hun levensverhalen, hun teksten bestuderen, hun  nigoenim zingen, hun verhalen horen, en in hun stijl mediteren en bidden.

Ook het huidige Joodse leven zal niet ontbreken. Verschillende ontmoetingen staan op het programma.

We starten de reis met de Ba’al Shem Tov, de mystieke meester die de stichter was van het Chassidisme. We bezoeken zijn belangrijkste leerlingen rabbi Ya’akov Yosef van Pollonoye, die veel leringen van de Ba’al Shem Tov opschreef, en de Magid van Mezhiretch die het Chassidisme verbreidde door zijn leerlingen naar verschillende landstreken uit te zenden. We bezoeken een andere leerling van de Ba’al Shem Tov, rabbi Pinchas van Koretz, ontmoeten rabbi Zusya van Hanipol die behoorde tot de cirkel van de Magid, en rabbi Moshe Chaim Ephraim van Sudilkov, kleinzoon van de Ba’al Shem Tov en leerling van de Magid en van rabbi Ya’akov Yosef van Pollonoye, die het gedachtengoed van zijn grootvader uitlegde. Allen behoren zij dus tot de eerste generaties na de Ba’al Shem Tov.

Reisbeschrijving: 20191205 Reisschema Oekraine 2020. Onze ontmoetingen met hedendaags Jodendom zijn nog niet opgenomen.

Tot nader order is deze reis geannuleerd. Wij wachten het verloop van corona af, en van de politieke verwikkelingen rond Oekraine. Im jirtze haSjem, als de Eeuwige het wil, zullen we ooit deze reis opnieuw plannen. Of een andere reis.

Begeleiding: De reis wordt begeleid door reisleidster Wilma Menko, rabbijn Hannah Nathans, en magid en zangeres Shura Lipovsky.

 

 

 

 

Georganiseerd in samenwerking met Stichting PaRDeS: www.stichtingpardes.nl