Toegankelijk voor ieder inkomen

Wij hebben geen leden, en de kosten moeten wel betaald worden. Daarom moeten we geld in rekening brengen voor onze activiteiten.

Wanneer de prijs een belemmering voor je zou zijn om deel te nemen, zend dan een email. Spiritualiteit moet toegankelijk zijn voor iedereen. email

Daar staat tegenover dat, als je het je kunt veroorloven, het erg prettig zou zijn als je iets meer zou betalen. Als je dat wilt, ga dan naar donaties.

HaMakor_ster