Rabbijn Hannah Nathans

hannah

Rabbijn Hannah, van vaderszijde van Joodse afkomst, vond na lang zoekende te zijn geweest haar spirituele thuis in het Jodendom. Zij ging formeel tot het Jodendom over en werd uiteindelijk rabbijn.

Hannah  werkte bij overheid en bedrijfsleven, eerst als wetenschappelijk beleidsmedewerker, daarna vooral op het gebied van opleiding en organisatie-advies. Haar boek over adviesvaardigheden, dat een best seller was, kan op meer niveaus gelezen worden: als vaardigheidstraining en als  spirituele training.  Als een der eersten in Nederland begon zij met het enneagram te werken. Het enneagram is een spiritueel model voor persoonsontwikkeling dat veel raakvlakken heeft met kabbala. Hierover publiceerde zij twee boeken. Zij werd Joods spiritueel begeleider. Na de verkoop van haar bedrijf, Nathans Adviesbureau voor Organisatie en Opleiding, aan Rijnconsult,  richtte zij HaMakor, Centrum voor Joodse Spiritualiteit, op, en Tikkoen, voor psychospirituele en transpersoonlijke ontwikkeling. Zij was docent aan het Enneagram Professional Training Program in Nederland, dat zij mede vorm gaf voor een Nederlandstalig publiek. Zij behaalde een master in Hebreeuwse taal en cultuur aan de UvA, en studeerde voor rabbijn bij Aleph Alliance for Jewish Renewal, waar zij de laatste student was die smicha ontving van rabbijn Zalman Schachter Shalomi, zijn herinnering zij tot zegen. Jewish Renewal is een neo-chassidische beweging die beoogt spiritualiteit in het Jodendom levend te houden. Zij was mede-oprichter van Weshachanti betocham, een kleine chavurah waar zij diensten leidde, en rabbijn van de  progressief-Joodse gemeente Beit ha’Chidush (Huis van Vernieuwing) in Amsterdam, aangesloten bij Liberal Judaism UK.

Nu werkt zij voor Hamakor, en is rabbijn van de Open Joodse gemeente Klal Yisrael in Delft, de enige Reconstructionist gemeente in Nederland. Daar leidt zij ook de tweejarige giur opleiding (giur is overgang naar het Jodendom). Zij is fellow van Stichting PaRDeS (voorheen B. Folkertsma Stichting voor Talmudica). Zij geeft les in Joodse onderwerpen, o.a. Joodse meditatie, Chassidisme en kabbalah,  geeft spirituele begeleiding, ontwerpt en begeleidt geinspireerde levenscyclus ceremonies en rituelen, leidt diensten en shabbatons. Samen met enkele Jewish Renewal chazzanim richtte zij de Virtual European Minyan op. Zij draagt bij aan interreligieuze ontmoetingen, en is lid van het Platform Levensbeschouwing en Religie in haar woonplaats.

meer info

HaMakor_ster