Rabbijn Hannah Nathans

hannah

Rabbijn Hannah, van vaderszijde van Joodse afkomst, vond na lang zoekende te zijn geweest haar spirituele thuis in het Jodendom. Zij ging formeel tot het Jodendom over en werd uiteindelijk rabbijn.

Hanna’s loopbaanswitch voltrok zich geleidelijk. Zij werkte bij overheid en bedrijfsleven, eerste als wetenschappelijk beleidsmedewerker, daarna vooral op het gebied van opleiding en organisatie-advies. Haar  boek over adviesvaardigheden, nog steeds een ever seller, kan op meer niveaus gelezen worden: als vaardigheids- en als  spirituele training.  Als een der eersten in Nederland begon zij met het enneagram te werken. Het enneagram is een spiritueel model voor persoonsontwikkeling dat veel raakvlakken heeft met kabbala. Hierover publiceerde zij twee boeken. Hannah werd Joods spiritueel begeleider. Na de verkoop van haar bedrijf, Nathans Adviesbureau voor Organisatie en Opleiding, aan Rijnconsult,  richtte zij HaMakor, Centrum voor Joodse Spiritualiteit, op, en Tikkoen, voor psychospirituele en transpersoonlijke ontwikkeling. Zij behaalde een master in Hebreeuwse taal en cultuur aan de UvA, en studeerde voor rabbijn bij Aleph Alliance for Jewish Renewal, waar zij de laatste student was die smicha ontving van rabbijn Zalman Schachter Shalomi, zijn herinnering zij tot zegen. Zij was mede-oprichter van Weshachanti betocham, een kleine chavurah waar zij diensten leidde, en rabbijn van de onafhankelijke progressief-Joodse gemeente Beit ha’Chidush (Huis van Vernieuwing) in Amsterdam. Door al die studie en werk kwam zij weinig toe aan Hamakor, terwijl dat nu juist haar oorspronkelijke visie was waarvoor ze voor rabbijn was gaan studeren. Het werd haar steeds duidelijker dat zij nu haar droom moest gaan realiseren van een actief Joods spiritueel centrum. Als niet nu, wanneer dan?

Toen HaMakor eenmaal goed draaide begon toch weer het gemeentewerk te trekken. Inmiddels is Hannah naast Hamakor ook de part time rabbijn van de Open Joodse gemeente Klal Israel in Delft, de enige reconstructionist gemeente in Nederland. Zij werkt aan de verdere ontwikkeling van HaMakor. Vanuit HaMakor werkt zij samen met andere organisaties en personen die een bijdrage leveren aan een spiritueel georienteerd Jodendom. Zo is zij fellow van Stichting PaRDeS (voorheen B. Folkertsma Stichting voor Talmudica). Zij geeft les in Joodse onderwerpen, geeft spirituele begeleiding en pastorale zorg, ontwerpt en begeleidt geinspireerde levenscyclus ceremonies en rituelen, en leidt diensten en shabbatons. Samen met enkele Jewish Renewal chazzanim richtte zij de Virtual European Minyan op. Zij draagt bij aan interreligieuze ontmoetingen, en is lid van het Platform Levensbeschouwing en Religie in haar woonplaats. Zij werkt aan haar Doctor of Ministry (D-Min) thesis over aard en innerlijk proces van giur. meer info

HaMakor_ster