De naam

‘HaMakor’ betekent ‘De Bron’. Wij komen voort uit de Bron van al wat is en geven door wat wij ontvangen hebben. De Eeuwige wordt vergeleken met een bron van levend water (Yirm. 2:23, 17:13). De psalmist zegt: ‘… want met U is de bron van leven …’ (Teh. 36:10).

De getalswaarde van makor is 346. De traditie zegt dat woorden met een zelfde getalswaarde een verwante betekenis hebben. Andere woorden met getalswaarde 346 zijn tzinoor, kanaal, en ratzon, wil, gunst, verlangen. Mogen wij een zuiver kanaal zijn voor de goddelijke energie, en moge ons werk de Wil van de de Eeuwige dienen.

HaMakor_ster