Van Ba’al Shem Tov tot Jewish Renewal

Baal shem tov fire[1]

De Ba’al Shem Tov, stichter van de laatste Chassidische beweging, was een groot vernieuwer van het Jodendom. Rabbijn Zalman Schachter-Shalomi, zijn herinnering zij tot zegen, de grondlegger van het neochassidische Jewish Renewal, was eveneens een groot vernieuwer.  Ze hadden veel gemeenschappelijk. Beiden wilden de Joodse traditie onverkort voortzetten, maar met een nieuwe vitaliteit, vertaald naar de tijd waarin men leefde. Traditie moet niet verstenen maar levend blijven.  Zoals de Chassidische meester Dov Baer, de magid van Mezzeritch, een leerling van de Ba’al Shem Tov, zei: ‘Om de vlam weer aan te steken moeten we de vonken in de as zoeken’.

baal-shem-tov_hp[1]                      Reb_Zalman_2005-full%20res-CroppedFORWEB[1]

Het (neo)chassidisme heeft ons ook in deze tijd veel te bieden. In de cursus zullen we een korte schets geven van de geschiedenis van het Chassidisme. Vervolgens verkennen we wat de filosofische/religieuze/mystieke grondslagen zijn, en hoe actueel deze principes zijn in onze tijd. Ze worden o.a. gevonden in Tanakh en Zohar (een grondleggend kabbalistisch werk) en zijn  met recht holistisch te noemen. We zullen bestuderen hoe de niveaus van de ziel te gebruiken als een ladder om op te klimmen naar een ruimer bewustzijn en minder geestelijk lijden, en hoe we onze yetzer hara ( onze neiging tot kwaad) kunnen transformeren tot positieve energie en zo dienstbaar kunnen maken aan onze hogere doelen (tikkun nefesh). We onderzoeken opvattingen over de betekenis van kwaad en lijden in deze wereld. Vreugde speelt een centrale rol in het Chassidisme, en wordt noodzakelijk geacht om de Eeuwige te dienen. Er is de paradox van enerzijds te streven naar vereniging met de Eeuwige (devekut) en anderzijds volledig in een lichaam te leven (gashmiut), en de voortdurende beweging tussen beide polen (ratzo weshov). Uiteindelijk gaat het om het heiligen van het dagelijkse leven.

In iedere les zullen we een Chassidische niggun leren als spirituele praktijk, we zullen teksten bestuderen en bedialogiseren, en we zullen korte oefeningen doen om het geleerde te illustreren.

4 maandagavonden 22 februari, 7 en 21 maart en 11 april  20 – 22 uur

docent: rabbijn Hannah Nathans

SAMSUNG CAMERA PICTURES

in samenwerking met PaRDeS

plaats: Yehuda Ashkenasy bibliotheek van Stichting PaRDeS, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam, nabij station Zuid.

aanmelden: info@stichtingpardes.nl, of bel 0183-645006 (van 8.30 – 17.30 uur)

kosten: 70 euro voor 4 bijeenkomsten

HaMakor_ster