Annuleringsvoorwaarden

De volgende percentages gelden bij annulering

->  6 weken                       100% retour

6 weken -> 3 weken        50% retour

3 weken -> 1 week          25% retour

1 week of korter              geen restitutie

Bedragen beneden de 25 euro worden niet gerestitueerd.

Bij annulering zijn 25 euro administratiekosten verschuldigd of  de kosten van de activiteit als deze lager zijn.