Joodse meditatie

Het is niet algemeen bekend dat meditatie sinds duizenden jaren ononderbroken onderdeel geweest is van de Joodse traditie. Om twee redenen verdween het ondergronds. In de oudheid werd het te gevaarlijk geacht voor gewone mensen, en werd het een esoterische praktijk voor de geleerde elite. De Haskala, de Joodse Verlichting, die opkwam einde 18e eeuw, beoogde een rationeel Jodendom. Het is hoog tijd dat wij onze spirituele erfenis  in eigendom nemen en weer zichtbaar maken, voor allen om te beoefenen!

Vanaf de tijd van de Tora is meditatie naast gebed een manier geweest om naderbij te komen tot de Eeuwige. Ook is meditatie een weg om meer grip te krijgen op je eigen leven, met minder inspanning te bereiken wat je ten diepste wil, beter met frustraties om te gaan, en om je relaties te verbeteren.

Het Jodendom kent vele verschillende soorten meditaties. In 12 maandagavonden zullen we ons daarin verdiepen en ze beoefenen.

Data: in 2021 maandagavonden 20-22.00 uur op zoom 11  oktober,  6 en 20 december. In 2022 maandagavonden 20-22.00 uur op zoom 3, 17 en 31  januari, 14 en 28 februari, 7 en 28 maart, 11 en 25 april.

Prijs: voor 12 lessen 215 euro.

Je kunt je ook voor alleen 2022  opgeven, of in twee termijnen betalen: 190 euro voor 9 lessen.

Je kunt je opgeven door een email te sturen aan info@hamakor.nl,  en het bedrag  over te maken aan NL 80 RABO 0129 9836 59 t.n.v. Stichting PaRDeS, onder vermelding van ‘Joodse Meditatie’.

 

 

 

HaMakor_ster