Joodse meditatie

Meditation.8_liturgy.meditation_thumbnail-mdhfhl6nzau1hfkd1x6kqf73e1q5swncffxtyml4le-mdmay4menhp92kfswa40ijk4avi2l98nqryc6ylev6

Het is niet algemeen bekend dat meditatie sinds duizenden jaren ononderbroken onderdeel geweest is van de Joodse traditie. Om twee redenen verdween het ondergronds. In de oudheid werd het te gevaarlijk geacht voor gewone mensen, en werd het een esoterische praktijk voor de geleerde elite. De Haskala, de Joodse Verlichting, die opkwam einde 18e eeuw, beoogde een rationeel Jodendom. Het is hoog tijd dat wij onze spirituele erfenis  in eigendom nemen en weer zichtbaar maken, voor allen om te beoefenen!

Vanaf de tijd van de Tora is meditatie naast gebed een manier geweest om naderbij te komen tot de Eeuwige. Ook is meditatie een weg om meer grip te krijgen op je eigen leven, met minder inspanning te bereiken wat je ten diepste wil, beter met frustraties om te gaan, en om je relaties te verbeteren.

Het Jodendom kent vele verschillende soorten meditaties. In 12 maandagavonden zullen we ons daarin verdiepen en ze beoefenen.

Data: 19 oktober, 2, 16  en 30 november, 14 en 28 december 2020, 18 januari, 1 en 15 februari, 1 en 15 maart 2021, en 5 april.

Prijs: voor 12 lessen 210 euro.

Je kunt je ook voor alleen 2020 of 2021  opgeven, of in twee termijnen betalen: 120 euro voor 6 lessen.

Je kunt je opgeven door een email te sturen aan info@hamakor.nl en het bedrag  over te maken aan NL 80 RABO 0129 9836 59 t.n.v. Stichting PaRDeS, onder vermelding van ‘Joodse Meditatie’.

 

Lokatie: De cursus vindt in samenwerking met PaRDeS plaats, in principe in de Yehuda Aschkenasy-bibliotheek op de centrale locatie: Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam. Afhankelijk van de corona-ontwikkelingen kunnen lessen per zoom plaats vinden. U ontvangt daar dan tijdig bericht van.

 

HaMakor_ster