Joodse meditatie

   

Meditatie is sinds duizenden jaren ononderbroken onderdeel geweest is van de Joodse traditie. Om twee redenen verdween het ondergronds. In de oudheid werd het te gevaarlijk geacht voor gewone mensen, en werd het een esoterische praktijk voor de geleerde elite. Voor de gewone mensen kwam er het gebedenboek met vaste gebeden. De Haskala, de Joodse Verlichting, die opkwam einde 18e eeuw, beoogde een rationeel Jodendom. Daar pasten spirituele praktijken niet in. Het is hoog tijd dat wij onze spirituele erfenis weer toegankelijk maken, voor allen om te beoefenen!

Vanaf de tijd van de Tora is meditatie naast gebed een manier geweest om naderbij te komen tot de Eeuwige. Ook is meditatie een weg om meer grip te krijgen op je eigen leven, met minder inspanning te bereiken wat je ten diepste wil, beter met frustraties om te gaan, en om je relaties te verbeteren.

Het Jodendom kent vele verschillende soorten meditaties. In 10 maandagavonden en 2 zondagmiddagen zullen we ons daarin verdiepen en ze beoefenen.

Data: in 2022 maandagavonden 20-22.00 uur op zoom 17 en 31 oktober, 14 en 28 november en 19 december, en live zondagmiddag  11 december 14-16 uur  in het centrum van het land.  In 2023 maandagavonden 20-22.00 uur op zoom 16 en 30 januari, 13 en 27 februari en 27 maart,  en zondagmiddag 12 maart  14-16 uur live in het centrum van het land.

Prijs: voor 12 lessen 225 euro.

Je kunt je ook voor alleen 2022  of  alleen 2023 opgeven, of in twee termijnen betalen: 125 euro voor 6 lessen.

Je kunt je opgeven door een email te sturen aan info@hamakor.nl,  en het bedrag  over te maken aan NL 80 RABO 0129 9836 59 t.n.v. Stichting PaRDeS, onder vermelding van je emailadres en  ‘Joodse Meditatie’.

 

 

 

HaMakor_ster