Voor wie?

HaMakor staat open voor ieder met een Joodse achtergrond of  giur en hun partners, en voor hen wiens hart hen drijft te onderzoeken of het Jodendom hun weg is, en voor wie dit een sterk verlangen is. Onze focus is Joodse spiritualiteit, dat is wat onze deelnemers verder willen ontwikkelen. 

HaMakor_ster