Visie

Hanukkah%20menorah

Rabbi Zalman Schachter Shalomi: ‘G’d is the name that man attaches to the Origin of the Voice’

Spiritualiteit doordringt ons hele leven, want er is niets buiten de Eeuwige, een od milevado. Het is de grote opdracht in ons leven ons daarmee te verstaan. Daarom hebben  alle invalshoeken van het Jodendom een spirituele betekenis. Chassidut (spirituele beleving), halacha (Joodse wetgeving), kabbala (Joodse mystiek) en haskala (Joodse Verlichting) zijn ons even lief. We hebben een diepe liefde voor de traditionele liturgie, en evenzeer voor vernieuwende liturgie.

Wij geloven dat alleen een Jodendom dat én een grondige kennis van de traditie heeft én zich blijvend vernieuwt, stand kan houden. ‘Chadesh jamenu kekedem’ (Echa 5:21), vernieuw onze dagen als vanouds. Traditie is niet het conserveren van de as, maar het doorgeven en weer doen oplaaien van het vuur. Alleen dat vuur kan ons steeds opnieuw bezielen en inspireren. Zoals de Chassidische meester Dov Baer, de magid van Mezzeritch, zei: ‘Om de vlam weer aan te steken moeten we de vonken in de as zoeken’.

Zoals rabbijn Arthur Green zei: wij voelen ons evenzeer gecommitteerd aan de toekomst van het Jodendom als aan haar verleden. Het Jodendom dat wij nastreven vergeet het verleden niet. Het grote verdriet zal altijd een deel van ons zijn. Tegelijkertijd streven we naar een positieve toekomst waarin de grote zegeningen van het Jodendom tot volle bloei kunnen komen, om zo onze bijdrage te leveren aan helen van de wereld, tikkun olam, en het helen van onze ziel, tikkun nefesh. Wij hopen dat niet angst, maar het verlangen naar transformatie onze drijfveer zal worden. Wij streven naar een vreugdevol Jodendom.

Wij hopen op een open Jodendom dat zich niet afsluit van zijn omgeving, en tegelijkertijd zijn eigenheid bewaart. We kunnen geinspireerd worden door alle Joodse tradities en stromingen, en ook door andere spirituele tradities. Velen inspireerden ons. Ëén willen bij naam noemen, onze grote inspirator  reb Zalman Schachter-Shalomi, zijn herinnering zij tot zegen. Hij leefde ons voor hoe hij tegelijkertijd traditioneel Joods kon blijven, en open kon staan voor voortdurende spirituele vernieuwing.

HaMakor is aangesloten bij Aleph Alliance for Jewish Renewal, een denominaties overstijgende beweging met als doel het Jodendom te revitaliseren.

HaMakor_ster