(Groot)vaderjoods terug van nooit weg geweest

coussin-de-la-brit-milah-dore-et-argente

Algemeen wordt aangenomen dat de Joodse afstamming via de moeder verloopt. Dit is echter nooit onomstreden geweest. De bewijsplaatsen die standaard aangevoerd worden zijn voorbeelden van selectief lezen. Dezelfde bronnen bevatten ook teksten die als bewijzen van patri- of bilineaire afstamming gelezen kunnen worden. Zo zegt de Talmud bijvoorbeeld: ‘de familie van de vader wordt als familie beschouwd, de familie van moeder niet’, en volgens Maimonides was het kind van een Joodse ongehuwde moeder alleen Joods als de verwekker Joods was. Halachisch lijkt er geen bezwaar te zijn om afstamming van vaders- en moederszijde gelijk te stellen. Hoe egalitair willen we zijn? We zullen diverse bronnen bestuderen, en bespreken welke halachische ontwikkeling in deze tijd gewenst is.

Aanmelden bij Limmoed

HaMakor_ster