Donaties

Niet iedereen kan zich de volledige kosten van onze activiteiten veroorloven. Maar geld mag geen belemmering zijn om deel te nemen. Donaties worden daarom zeer op prijs gesteld. Uw bijdrage kunt u overmaken naar bankrekeningnummer NL41 INGB 0006 9009 29 ten name van HaMakor.

 

HaMakor_ster

Veel dank voor het steunen van ons werk!