Inschrijfformulier

svp het onderstaande formulier in je email bericht copieren en toesturen aan info@hamakor.nl

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Woonplaats:

Postcode:

Email adres:

Telefoonnummer:

schrijft zich in voor:

op de datum/data:

Ik heb kennis genomen van de  annuleringsvoorwaarden.

De kosten (zie prijzen) à € ….. heb ik overgemaakt naar bankrekeningnummer NL41 INGB 0006 9009 29

Handtekening

HaMakor_ster