Gioer

Mikvah Ateres Yisroel - Chabad of Potomac

 

Gioer opleiding met de Reconstructionistische gemeente Klal Yisrael in Delft.

Doelstellingen van de cursus

Deze gioeropleiding beoogt niet een bepaald geloof of overtuiging over te dragen, maar je te stimuleren daarin je eigen bewuste en geinformeerde keuzes te maken. Die keuzes betreffen jouw opvattingen over G’d, religie en spiritualiteit, Joodse filosofie, je Joodse praktijk thuis en buitenshuis, je spirituele beleving, je opvattingen over de plaats en rol van het Joodse volk in de wereld en over de staat Israel, de mate waarin en de manier waarop je in Joodse cultuur wilt participeren, enz.

Toelating

We laten mensen toe die van Joodse afkomst zijn, of die een Joodse partner en/of kind(eren) hebben, en hen voor wie het Jodendom een sterk verlangen is en hun  levensweg. Er vinden intakegesprekken plaats om gezamenlijk te bespreken of dit jouw weg is.

Inhoud

Het gioer traject omvat de volgende onderdelen:

  1. Kennis. De opleiding is geen cursus met een vast eindniveau. Ieder leert op zijn eigen niveau. Dat kan voor ieder per onderwerp verschillen. Van iedereen wordt verwacht dat hij verder komt dan waar hij nu is, en een basis legt voor levenslang leren.
  2. Joodse praktijk. Dit betreft het vieren van shabbath en feestdagen, deelnemen aan de diensten, feesten en andere activiteiten van de gemeente, Joods leven thuis, het toepassen van Joodse waarden in je dagelijkse leven, de levenscyclus.
  3. Innerlijke beleving. Dit betreft je spirituele praktijk, bijvoorbeeld je gebedsleven, Joodse meditatie, Joodse studie, de ontwikkeling van je geloof en/of opvattingen, cheshbon hanefesh (zelfevaluatie) en je persoonlijke en spirituele ontwikkeling.
  4. (Verdere) ontwikkeling van je Joodse identiteit.
  5. Integratie in de Joodse gemeenschap, bijdragen aan het gemeenteleven.
  6. Gevocaliseerd Hebreeuws kunnen lezen, en de betekenis begrijpen van alle belangrijke gebeden in de siddur (gebedenboek), en van de meest gebruikte berachot (zegeningen) (niet inbegrepen in de opleiding, wel adviseren we over leraren die bij jouw situatie passen).

Opzet

Zolang we niet coronavrij zijn vinden de lessen een maal per week op zoom plaats. Na corona wordt dit waarschijnlijk weer een hele zondag en een zaterdagmiddag per maand.  Je neemt deel aan de diensten, feesten en andere activiteiten van Klal-Yisrael. We streven er naar een paar keer per jaar gezamenlijk shabbat (vrijdagavond) en motzae shabbat (zaterdag einde middag en avond) thuis te vieren. Als corona het toelaat maken we  enkele excursies naar een Joods doel.

Huiswerk wordt individueel en in chevroeta (dat is samen met een of meer andere studenten) gemaakt. Hiervoor moet je een aantal uren per week rekenen. Beurtelings wordt een verslag van de les geschreven.

Het eerste jaar schrijf je iedere week een kort commentaar op de sidra van de week. Het tweede jaar schrijf je twee werkstukken: een over je Joodse ontwikkeling, en een over een Joods onderwerp naar keuze.

Doorlooptijd

De cursus start in het  najaar, na de Hoge Feestdagen, en heeft een doorlooptijd van twee jaar. Dat betekent niet dat je het per se in twee jaar moet doen. De een heeft meer tijd nodig dan de ander, en het leven komt soms tussenbeide. Je bent klaar als je klaar bent.

Informatie

Als je denkt dat Jodendom jouw pad is, en je een groot verlangen hebt om dit pad te gaan, mail dan naar rabbijnhannah@kal-yisrael.nl. Dan kunnen wij een afspraak maken voor een gesprek.