In Uw licht zien wij licht – de praktijk van de Amidah in een nieuw licht

1080-woman-prays-using-a-siddur-at-the-Kotel-in-Jerusalem-600x473[1]     ted-spiegel-man-holding-a-prayer-book-and-tefillin-during-a-synagogue-service-israel[1]

De Amida (het Achttiengebed) bidden als deel uitmakend van onze dagelijkse gebedspraktijk is niet vanzelfsprekend. Hoe mooi ook, de woorden zijn niet de onze, de taal is eeuwenoud. Hoe brengen we de woorden tot leven, hoe bedden we óns leven in in deze woorden? Deze cursus biedt verdieping, en een vernieuwde kijk op de aloude, eerbied-waardige woorden van de Amida. De Amida is een bijzonder geschenk dat de traditie ons aanreikt. In deze cursus gaan we gezamenlijk dat cadeau uitpakken, stap voor stap. Opdat we het van harte mogen beamen: ‘inderdaad, de Amida, élke morgen: nieuw!!’

Maar we beginnen bij het begin: Wat is gebed eigenlijk, wat doen we als we bidden? Welke  betekenis heeft bidden voor ieder van ons? Heeft het een plek in ons dagelijks leven? Heeft de Amida een (vanzelfsprekende) plaats in onze gebedspraktijk? Zo ja, wat betekent dit gebed voor ons op dit moment? En als we niet vertrouwd zijn met de Amida als gebed: zouden we dat wel willen? Hoe zou dat dan kunnen?

Al gaande nemen we de verschillende berachot (zegeningen) onder de loep: waar gaan ze over, wat hebben ze ons te vertellen (wat niet perse hetzelfde is als: wat horen we er in…)? Welke berachot spreken we van harte uit? Welke staan ver(der) van ons af?  Maar ook: hoe krijgen/houden we zicht op het geheel van de Amida?

En, last but not least: wat is de plaats van de Amida in de liturgie? Hoe ‘klinkt’ het te midden van de gemeenschap, bijvoorbeeld op Sjabbat? Deze en vele andere vragen zullen en mogen aan de orde komen.

IMG_3927

De cursus wordt gegeven door José de Kwaadsteniet. Zij is theoloog, leerling en voormalig onderwijsassistent van Rabbijn Yehuda Aschkenasy z’’l aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam, lid van de progressief Joodse gemeente Beit Ha’Chidush en aangesloten bij Jewish Renewal Minyan HaMakor. Een paper van haar hand over de Amida, ‘In Uw licht zien wij licht’, dient als uitgangspunt voor deze cursus.

Leesadvies: In 1978 verscheen bij de B. Folkertsma Stichting voor Talmudica (nu Pardes) ‘Elke morgen nieuw’. De auteurs waren leerlingen van Rabbijn Yehuda Aschkenasy, zijn gedachtenis zij tot zegen. De ondertitel van het boek geeft precies aan wat het was en nog altijd is, een ‘Inleiding tot de Joodse gedachtenwereld aan de hand van het Achttiengebed’. Een prachtig boek.

drie maandagochtenden 4 en 18 april en 9 mei  10.30 – 12.30 uur

wegens succes verlengd met nog drie ochtenden: 31 oktober en 14 november en 5 december 10.30 – 12.30 uur

docent: Drs José de Kwaadsteniet

in samenwerking met PaRDeS

plaats: Yehuda Ashkenasy bibliotheek van Stichting PaRDeS, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam, nabij station Zuid.

aanmelden: info@stichtingpardes.nl, of bel 0183-645006 (van 8.30 – 17.30 uur)

kosten: 49 euro voor 3 bijeenkomsten

HaMakor_ster