Inschrijfformulier

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Woonplaats:

Postcode:

Email adres:

Telefoonnummer:

schrijft zich in voor:

op de datum/data:

Ik heb kennis genomen van de  annuleringsvoorwaarden.

De kosten (zie prijzen) à € ….. heb ik overgemaakt naar bankrekeningnummer NL41 INGB 0006 9009 29 / via Paypal betaald (ga daarvoor naar donaties

Handtekening

HaMakor_ster

svp toesturen aan info@hamakor.nl; copieer het formulier in je email bericht.

Wanneer de prijs een belemmering voor je zou zijn om deel te nemen, zend dan een email. Spiritualiteit moet toegankelijk zijn voor iedereen. email
Daar staat tegenover dat, als je het je kunt veroorloven, het erg prettig zou zijn als je iets meer zou betalen. Als je dat wilt, ga dan naar donaties.